Vikten av rent vatten

Vatten är källan till allt liv! Det är därför så viktigt att det vatten vi får i oss är välbalanserat och fritt från skadliga ämnen.

Upplever du problem med ditt vatten? I Sverige sägs vi ha världens renaste vatten och det går igenom en mängd processer innan det når våra kranar. Men ibland kan vattnet ändå ha en konstig lukt eller smak som bör utredas. Genom en vattenanalys kan du få reda på om ditt vatten till exempel innehåller för höga mängder järn eller mangan, dessa ämnen kan ge vattnet en metallisk smak och lukt och skapa bruna beläggningar på disk, tvätt och dusch. Om ditt vatten lämnar vita avlagringar i duschen är det kanske för hårt, vattnet innehåller mycket kalk.

Vatten som har lågt ph-värde, det vill säga surt vatten, kan orsaka fenomen som grönt hår, eksem och diarréer. En vattenanalys kan även mäta vattnets grumlighet som orsakas av växtrester eller kemiska partiklar i vattnet. Om du tror att det är något fel på ditt vatten så kan du beställa en kostnadsfri analys av det från företaget Renton. Renton erbjuder dessutom analyser av alkalinitet och nitrat. Höga värden av alkalinitet visar att ditt vatten är mer starkt att stå emot försurning. Höga värden av nitrat är vanligast i vattendrag som påverkats av övergödning men kan även indikera förorening från närliggande avlopp. Barn under 1 års ålder bör inte dricka vatten med höga halter av nitrat eftersom detta kan försämra syreupptagningen i blodet.

Renton är specialister på vattenrening och kan efter analysen vägleda dig i val av vattenfilter för att åtgärda eventuella problem. Vattenanalysen görs enkelt genom att du skickar en rengjord 0,5 L PET-flaska med ditt vatten till Renton. Förutom metall, hårdhet, surhet, grumlighet, alkalinitet och nitrat finns det även andra test du kan göra på ditt vatten. Renton kan hjälpa dig att beställa en vattenanalys från ett ackrediterat laboratorium som kan mäta ett flertal andra metaller, anjoner såsom fluorid och klorid, tester för mikroorganismer, test för radon med mera.